กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
98/250 หมู่6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คุณหญิง  099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : kcom.bkk@gmail.com   วันจันทร์ - วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
http://www.prakit.net/smt
ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.
สำนักกฎหมาย โกลบอล ลีกัล  ปรึกษาปัญหากฎหมาย แพ่ง อาญา ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน
       เรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกทางโดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษาดังนี้
1.        รับเป็นทนายความแก้ต่างในชั้นศาล เกี่ยวกับคดีหนี้สินทุกประเภท และ
คดีอื่น ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
2.        แก้ปัญหาในกรณี ลูกหนี้ถูกบังคับคดี หรือ ถูกยึด/ถูกอายัดทรัพย์ (ขายทอดตลาด)
3.        รับเป็นตัวแทนเข้าไปเจรจากับสถาบันการเงินแทนลูกหนี้
4.        ทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
5.        รับเป็นตัวแทนซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ
6.        จดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฯ
7.        รับว่าความคดีต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร
ฯ ล ฯ
ติดต่อ