กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
98/250 หมู่6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คุณหญิง  099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : kcom.bkk@gmail.com   วันจันทร์ - วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
http://www.prakit.net/smt
ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.

ปัญหาค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานจะหายไปหากใช้จุลินทรีย์ SMT
ลดค่าบีโอดี ลดค่าBOD ลดค่า bod
       ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็น โดยมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศในการทำงานสามารถบำบัดน้ำเสียโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุในน้ำเสียให้สะอาดได้ดี นอกจากนี้จะมีแบคทีเรียสังเคราะห์แสงและแบคที่เรียหมักที่มีประสิทธิภาพอาศัยอยู่ด้วยกันในขั้นแรกอินทรีย์วัตถุจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียหมักและละลายไปกับน้ำ ซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำจะย่อยอินทรีย์วัตถุให้หมดไปพร้อมกับผลิตแอนติออกซิเดนท์ขึ้นจำนวนมาก จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เปลี่ยนของเสียเป็นของดี
     กลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังบำบัดน้ำเสีย
1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติค
3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
4. กลุ่มจุลินทรีย์เอคทีโนมัยซีทส์
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์