กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
อาจารย์ประกิต กาญจนาโกวิทย์
  1. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2553
  2. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2556
  3. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2557
  4. วุฒิบัตรภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  5. วุฒิบัตรหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  6. ค่าเปรียบเทียบจุลินทรีย์
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับบริหารจัดการหมู่บ้านและอาคารชุด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน และจดทะเบียนอาคารชุด 098-375-3263 
บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น.