กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
อาจารย์ประกิต กาญจนาโกวิทย์
  1. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2553
  2. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2556
  3. วุฒิบัตรกรมพัฒนาที่ดิน ปีพ.ศ.2557
  4. วุฒิบัตรภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  5. วุฒิบัตรหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  6. ค่าเปรียบเทียบจุลินทรีย์
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่มีปัญหา
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด และอื่น ๆ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด 085-969-2424
บำบัดน้ำเสีย 083-259-3386
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00  น.