กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

ลดค่า BOD
       ลดค่าBOD ลดค่า bod ลดค่าบีโอดี
การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ SMT เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ ดำเนินกิจกรรมในการกำจัดวัสดุ
ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ โดยการย่อยสลายไขมัน โปรตีน เศษอาหาร และเศษพืช ปฏิกิริยาในการย่อยสลาย
ของจุลินทรีย์SMT สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในสภาพที่มีออกซิเจนและมีออกซิเจนต่ำ และสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียลดลงซึ่งมีผลต่อกระบวนการเน่าเสียและกลิ่นเหม็นลดลง
     จุลินทรีย์SMT ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
1.  ยีสต์พิเชียเมมบราลีเชียน
2.  แบคทีเรีย แลคโตบาซิลัสเพอเมนตัม
3.  แบคทีเรียบาซิลัส ซับทีลิสเป็นแบคทีเรีย
4.  แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โพรทีเอส
ติดต่อ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
มือถือ 085-969-2424
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น ลดค่าบีโอดี
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด จดทะเบียนหมู่บ้าน บริหารหมู่บ้าน และบริหารอาคารชุด
98/15 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net Email : thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น.