กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง อาคารและที่ดินจัดสรร
          ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของกรมควบคุมมลพิษ อาคารบางประเภทบางขนาด และที่ดินจัดสรร

ติดต่อ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
มือถือ 085-969-2424
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น ลดค่าบีโอดี
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด จดทะเบียนหมู่บ้าน บริหารหมู่บ้าน และบริหารอาคารชุด
98/15 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net Email : thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น.