กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ขั้นตอนการแจ้งความร้องทุกข์กรณีพบการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๐ ทส.๑ ทส. ๒
1.  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ไม่บันทึกสถิติข้อมูล ทส.๑และ/หรือไม่รายงาน ทส. ๒ มีความผิดทางอาญา ตามมาตรา ๑๐๖
            มาตรา ๑๐๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.  รายงาน ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค พร้อมทำหนังสือ แจ้งกองตรวจมลพิษ เพื่อยกร่าง หนังสือ เสนอ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มอบอำนาจไปแจ้งความดำเนินคดี ภายใน ๑๕ วันทำการ
3.  กองตรวจมลพิษทำ หนังสือ  เสนออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ลงนามมอบอำนาจ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคผู้ตรวจพบการกระทำความผิด ไปแจ้งความดำเนินคดีโดยเสนอผ่านกองนิติการ ตรวจพิจารณา ภายใน ๑๐ วันทำการ
4.  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ผู้รับมอบอำนาจพร้อมด้วยพยานบุคคล พยานเอกสารและเจ้าหน้าที่กองนิติการ เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ถ้อยคำ ณ สถานีตำรวจซึ่งมีเขตอำนาจในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
5.  พนักงานสอบสวนเรียกพยานเพิ่มเติม (ถ้ามี) (พนักงานสอบสวนหาหลักฐานจากพยานแวดล้อมอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนเสนอต่อพนักงานอัยการ)
6.  พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำ
7.  พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนเสนอความเห็นส่งให้พนักงานอัยการพิจารณา
(พนักงานอัยการพิจารณาว่าจะส่งฟ้องต่อศาลหรือไม่)
8.  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ผู้รับมอบอำนาจให้การต่อศาลในฐานะพยาน(กรณีอัยการสั่งฟ้อง)(เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษติดตามคดีประสานงานกับพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและสรุปรายงานผลคดีต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
9.  ให้รายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนภายในวันที่สิบห้าของเดือน

ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
98/250 หมู่6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คุณหญิง  099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : smt.bkk.th@gmail.com   วันจันทร์ - วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
http://www.prakit.net/smt
ปรับปรุง เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.