กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับบริหารจัดการหมู่บ้านและอาคารชุด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน และจดทะเบียนอาคารชุด 098-375-3263 
บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น.

บริหารอาคารชุด บริหารคอนโด บริหารคอนโดมิเนียม
การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
       บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด  ขอนำเสนอการให้บริการต่างๆ สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้
 1. จดทะเบียนหมูบ้านจัดสรร ตามกฎหมายเก่า และกฎหมายใหม่
 2. บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร
 3. บริหารจัดการอาคารชุด
 4. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
 5. รับดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประชุมใหญ่วิสามัญ
 6. รับปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ร.บ.หมู่บ้านจัดสรร คดีแพ่ง คดีอาญา และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร
 7. รับบำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์ชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี
 8. แก้ปัญหาบีโอดี เกินค่ามาตรฐาน
 9. กำจัดกลิ่นเหม็น
 10. สลายไขมัน บ่อบำบัดน้ำเสีย
 11. ฯลฯ