กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

โครงการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบกรมควบคุมมลพิษ
       กรมควบคุมมลพิษ ได้มีโครงการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบกรมควบคุมมลพิษ โดยมีจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้
1.        โรงแรม
2.        อาคารชุด
3.        โรงพยาบาล
4.        ห้างสรรพสินค้า
5.        ตลาด
6.        หอพัก
7.        ร้านอาหาร
หากท่านมีปัญหาค่าน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ อาทิ เช่น ค่าบีโอดี
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความยินดีที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า อาคารชุดริมคลองแสนแสบที่มีปัญหาค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ให้เราเข้าไปช่วยเหลือ สามารถลดค่าบีโอดีได้ภายใน 30 วัน
            จุลินทรีย์SMT ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย
1.  ยีสต์พิเชียเมมบราลีเชียน
2.  แบคทีเรีย แลคโตบาซิลัสเพอเมนตัม
3.  แบคทีเรียบาซิลัส ซับทีลิสเป็นแบคทีเรีย
4.  แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โพรทีเอสติดต่อ
ติดต่อ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
มือถือ 085-969-2424
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด รับบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น ลดค่าบีโอดี
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด จดทะเบียนหมู่บ้าน บริหารหมู่บ้าน และบริหารอาคารชุด
98/15 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
http://www.prakit.net Email : thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น.