กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

THAI ASSET GROUP
       ประกอบธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์
ชั้นนำในประเทศไทย กำลังขยายงานมีความต้องการบุคคลากรเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้จัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
3. บัญชี / การเงินอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
4. ธุรการ / ประชาสัมพันธ์
5. ช่างประจำอาคารและช่างประจำหมู่บ้าน
คุณสมบัติ
o เพศชาย / หญิง
o วุฒิการศึกษาระดับตั้งแต่ปวช.-ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
o มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครด้วยตัวเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด
รับบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่มีปัญหา
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร และบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด และอื่น ๆ
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด 085-969-2424
บำบัดน้ำเสีย 083-259-3386
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 18.00  น.