กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

THAI ASSET GROUP
       ประกอบธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์
ชั้นนำในประเทศไทย กำลังขยายงานมีความต้องการบุคคลากรเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้จัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
3. บัญชี / การเงินอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
4. ธุรการ / ประชาสัมพันธ์
5. ช่างประจำอาคารและช่างประจำหมู่บ้าน
คุณสมบัติ
o เพศชาย / หญิง
o วุฒิการศึกษาระดับตั้งแต่ปวช.-ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
o มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครด้วยตัวเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ
บริษัท ไทย ไบโอคลีน จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ ลดค่าบิโอดี
98/250  หมู่ 6  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 1027
คุณหญิง   099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : kcom.bkk@gmail.com    วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น. 
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
http://www.prakit.net/
ปรับปรุง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.