กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด THAI ASSET GROUP
       ประกอบธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์
ชั้นนำในประเทศไทย กำลังขยายงานมีความต้องการบุคคลากรเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง ดังนี้
1. ผู้จัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
3. บัญชี / การเงินอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรรฯ
4. ธุรการ / ประชาสัมพันธ์
5. ช่างประจำอาคารและช่างประจำหมู่บ้าน
คุณสมบัติ
o เพศชาย / หญิง
o วุฒิการศึกษาระดับตั้งแต่ปวช.-ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
o มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครด้วยตัวเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่
ติดต่อ
บริษัท ไทยไบโอ คลีน จำกัด เป็นบริษัทรับบำบัดน้ำเสีย
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด รับบริหารจัดการหมู่บ้านและอาคารชุด
นายประกิต กาญจนาโกวิทย์
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน และจดทะเบียนอาคารชุด 098-375-3263 
บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
www.prakit.net     Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น.